Wettelijke bepaling(en)

De informatie die beschikbaar is op of via de website van eureka is met de uiterste zorg samengesteld. eureka is van mening dat deze informatie de stand van zaken correct weergeeft ten tijde van de publicatie op de website.

eureka kan niet garanderen dat deze informatie correct en/of compleet is en/of correct zal blijven. eureka kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen zoals verlies of inkomstenderving, hoe dan ook veroorzaakt door of gebaseerd op, voortvloeiend uit het gebruik van (of onvermogen tot gebruik), vertrouwen op, of activiteiten ondernomen op de basis van, informatie op de website van eureka .

Hoewel eureka zich inspant om constante toegang tot de website te verzekeren, kan eureka niet aansprakelijk gesteld worden voor welke gevolgen dan ook, hoe voortvloeiend uit of gebaseerd op, als gevolg van het feit dat de website, om welke reden dan ook, op eender welk tijdstip of gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar is. De eureka website kan, zonder voorafgaande mededeling, tijdelijk of permanent buiten dienst zijn. De eureka website bevat links naar externe websites. Deze links worden verschaft om u te helpen snel en makkelijk nadere informatie te vinden. eureka is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites. Alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor eender welke schade die u zou kunnen lijden door virussen die e-mails van gebruikers van deze site kunnen bevatten, wordt afgewezen.

Cat® en Caterpillar® zijn geregistreerde handelsmerken van Caterpillar Inc USA.

CATERPILLAR, CAT, hun respectievelijke logo’s, de kleur ’Caterpillar Yellow’, ‘Power Edge’ en de styling “eureka” zijn, net als de hier gebruikte bedrijfs- en productidentiteit, handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Caterpillar worden gebruikt.

Auteursrecht

eureka behoudt alle auteursrechten op tekst, grafische afbeeldingen, en software die eigendom is van eureka en geeft u toestemming om hierin gepubliceerde documenten te kopiëren, maar uitsluitend voor het doel om deze informatie door te geven of te bekijken. U mag geen enkel bestand van deze website spiegelen, wijzigen of er anderszins veranderingen in aanbrengen voor heruitzending, noch de hierin verschafte informatie uitprinten of drukken, zonder schriftelijke toestemming van eureka. Behalve zoals hierboven uitdrukkelijk voorzien, mag niets van de inhoud geïnterpreteerd worden als licentieverlening of recht onder eender welk auteursrecht, octrooi of handelsmerk van Caterpillar, Cat of Cat Lift Trucks ook.

Alle rechten voorbehouden

Indien u toegang heeft tot eender welk deel van de website van eureka ook, dan wordt u geacht onvoorwaardelijk ingestemd te hebben met bovenstaande bepalingen en voorwaarden.