Economie

VOORBEREIDEN OP DE BREXIT

Door Ruari McCallion

Maart 2017

Wat zijn de gevolgen van de Brexit voor warehousing, logistiek en materials handling?

De beslissing van het VK om de EU te verlaten heeft onzekerheid in heel Europa gebracht. Ruari McCallion probeert een grip te krijgen op de gebeurtenissen.

De uitslag van het Britse referendum was op zijn zachtst gezegd onverwacht en heeft een hoop onzekerheid gebracht. En dat is iets waar de meeste bedrijven niet op zitten te wachten. De onmiddellijke reactie was onrust op de aandelenmarkten, maar toen uiteindelijk bleek dat de wereld niet verging, herstelden de koersen zich. Sterker nog, in het derde kwartaal van 2016 was een duidelijke groei waarneembaar. Echter, de Europese markt zal niet langer hetzelfde blijven. Veranderingen zijn op komst.

Het lijkt erop dat de ‘Brexit’ in het eerste of tweede kwartaal van 2019 werkelijkheid zal worden. Tot die tijd verandert er fundamenteel niets; het VK blijft een lid van de EU totdat de Britse regering wetten gaat uitvaardigen om de European Communities Act van 1972 en de daaruit voortvloeiende wetgeving in te trekken of te wijzigen. Alle bestaande wet- en regelgeving blijven tot dan gewoon gelden.

Voor het vasteland van Europa veranderd er nog minder. Immers, alleen de handel met het VK zal de gevolgen van de Brexit gaan voelen.

Rond 44% van de export van het Verenigd Koninkrijk gaat naar de EU-landen.

Nieuwe uitdagingen, nieuwe eisen

De onderhandelingen zijn nog niet eens begonnen, en nog lang niet voltooid, maar er zijn wel een paar zaken die bedrijven kunnen doen om zich voor te bereiden op de ‘nieuwe wereldorde’.

Rond 44% van de export van het Verenigd Koninkrijk gaat naar andere EU-landen. Bedrijven met complexe supply chains, zoals in de sectoren automotive, luchtverkeer, ruimtevaart en chemie, gaan meemaken dat onderdelen meerdere malen een grens overschrijven alvorens ze deel van uitmaken van het eindproduct op de assemblagelijn.

Het zal noodzakelijk worden om de kostprijs van de geïmporteerde componenten, die in het eindproduct zullen worden verwerkt, goed in de gaten te houden en te calculeren.  De reden is duidelijk; er worden op dit moment waarschijnlijk geen invoerrechten of andere belastingen op geheven op goederen die binnen de EU grenzen vervoerd worden. Maar dat zal de Brexit anders zijn.

Er zullen mogelijke nieuwe vrijstellingen komen en het stallen van goederen in douane entrepots gaat weer populair worden, maar de kans dat het Britse post-Brexit belastingstelsel
complex ingewikkeld gaat worden, is groot. Bedrijven moeten zich er nu al op voorbereiden en de mogelijkheden bekijken voordat de tariefmuren weer opgetrokken worden.

 

Brexit_content_images_750x400_1

Bernardine Adkins van advocatenkantoor Gowling WLG.

Een toenemende complexiteit

“Veel bedrijven verwachten weer de vrijhandelsakkoorden zoals in de zeventiger jaren, vooral wat betreft het verkeer van goederen,” vertelt Bernardine Adkins van Gowling WLG Solicitors. “Maar moderne vrijhandelsakkoorden zijn zeer complex.”

Gelukkig worden professionals in warehouse management, logistiek en materials handling niet rechtstreeks betrokken bij de complexe onderhandelingen; ze hoeven ‘slechts’ om te gaan met de gevolgen. En die zijn genoeg ingewikkeld worden! “Neem de auto-industrie bijvoorbeeld. Er is veel beweging momenteel in het handelsverkeer tussen Mexico en de EU”, aldus Guy Courtin, Senior Vice-President bij GT Nexus en wijst er zo op dat niet alleen de EU-UK handel wordt beïnvloed. Het Verenigd Koninkrijk heeft immers handelsovereenkomsten via de EU met andere delen van de wereld. Ook het onderhandelen over deze kanalen gaat een hoop werk met zich meebrengen. Hoe kan de logistieke sector uitvinden welke maatregelen er genomen moeten worden ? Het is waarschijnlijk niet verstandig om te wachten op het advies van de overheden en er bestaat al genoeg stof om te bestuderen.

“Dit is in essentie kwestie van gegevens verzamelen en processen bestuderen om aan mogelijke compliance-eisen te voldoen. Als zodanig is het niet anders dan de vele technologische projecten die elk jaar wereldwijd succesvol worden uitgevoerd”, aldus Courtin. “Het kan mogelijk complexer zijn dan andere akkoorden, maar afgezien van de politieke kwesties rondom de Brexit, is dit, operationeel gezien, een echt supply chain probleem. Het kan dus worden opgelost. “

Brexit_content_images_750x400_2

Guy Courtin Senior Vicepresident van GT Nexus

Veel bedrijven hopen op de terugkeer van vrijhandelsakkoorden uit de zeventiger Jaren en vooral als het gaat over vrij verkeer van goederen.

Verzamel, controleer en beheer data

De eerste stap is om de gegevens te verzamelen over de goederenbewegingen in de EU; daarmee kan de omvang van het project nauwkeurig worden gemeten. De kans bestaat, dat er, technologie gezien, een overkoepelende oplossing moet komen over de overeengekomen standaarden tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Zodra het overzicht gemaakt is, kan de handel tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU soepeler en sneller plaatsvinden, ongeacht de regelgeving, de douaneformaliteiten en de tariefstructuren. Een integratie van financiële (betaal)systemen zorgt er daarna voor datBTW en andere importbetalingen sneller en eenvoudiger kunnen worden gemaakt.

“Het op een intelligente wijze van verzamelen van data is alleen mogelijk als organisaties en handelspartners onderdeel uitmaken van een integraal netwerk, dat ervoor zorgt dat alle leden met elkaar kunnen communiceren en samenwerken,” aldus Courtin.  “Een onsamenhangende structuur voor het verzamelen, delen en analyseren van gegevens is niet langer acceptabel.”Het alternatief voor een open en effectieve samenwerkingis het beperken of zelfs het afstoppen van de logistieke stromen en exporten. “De angst voor extra beperkingen, zoals toeslagen of meer controles op in- en uitgaande goederenstromen, zijn legitiem en vormen reden voor bezorgdheid, zowel voor bedrijven als politici,” benadrukt hij.

Dergelijke ingrepen zullen het economisch concurrentievermogen van landen kunnen aantasten. Om dergelijke hindernissen te kunnen overwinnen en om de winstgevendheid te behouden, zullen er sterke en robuuste supply chain nodig zijn, die overzichten in (bijna) realtime kunnen geven.

OVERZICHT IMPACT VAN DE BREXIT

  • Er verandert niets totdat het Verenigd Koninkrijk werkelijk de EU verlaat. Dat zal pas na ongeveer twee jaar zijn, nadat de ‘kennisgeving om te vertrekken’ werd geactiveerd op grond vanartikel 50 van het Verdrag van Lissabon
  • Als het Verenigd Koninkrijk de interne markt et de douane-unie verlaat, dan kunnen belastingen op grensoverschrijdende handel opnieuw worden geheven
  • Ongeacht de uitkomst van de toekomstige onderhandelingen zal het ‘worst-case scenario’ voor bedrijven die grensoverschrijdende handel drijven bepaald worden door de WTO (WorldTrade Organisation) – deze hanteert veelal tarieven van ongeveer 10%
  • Aangezien 30% van de Britse logistiek alleen nationaal is, zal de impact op de kostprijzen als gevolg van de tarieven waarschijnlijk minder dan 7% bedragen
  • De vroegere ‘dubbele belasting overeenkomsten’ zullen weer verschijnen, aangezien zij ook nooit formeel werden ingetrokken (bedrijven met grensoverschrijdende handel zullen daardoor een zekere mate van bescherming genieten tegen dubbele belasting) – echter, het Verenigd Koninkrijk heeft deze overeenkomsten met lang niet alle landen van de EU
  • Certificaten van oorsprong zijn mogelijk weer nodig in het handelsverkeer tussen de Britten en de EU landen
  • Een bewijs van de export status kan nodig zijn voor sommige landen in de EU

 

Brexit ‘te-doen’ ljist

ANALYSEER de handelsstromen in de hele EU, kijkt naar het verleden en kijk ook vooruit –
ongeveer drie jaar in elke richting
IDENTIFICEER de belangrijkste Europese markten en klanten en doet dat ook voor de
belangrijkste Britse markten en klanten

CONTACT de Belastingdienst voor advies en begeleiding, of op zijn minst om contactpunten te bepalen voor als de situatie zich begint af te tekenen

BEGIN onderhandelingen met expediteurs en ga na hoe een groot aantal kleine transacties
geconsolideerd kunnen worden tot grotere zendingen

OVERWEEG Authorised Economic Operator-status, met name voor complexe, multicountry
supply chains, zoals die in de auto, aero en de chemische industrie – het kan self-assessment van ‘handelswaarde “voor de toepassing van de belastingen en tarieven

OVERWEEG opslag in douane entrepots

HERCONFIGUREER het Warehouse Management Systeem zodat het rekening houdt met
douane en de plicht de status

ZORG ervoor dat IT-systemen zijn uitgerust om te gaan met extra papierwerk en nieuwe
beweging regelgeving

BEREID en plan alternatieve routes voor de distributie en levering

BESPREEK met de productieafdelingen de mogelijkheid van het aanpassen van de ‘productie voetafdruk’: EU-installaties aan de EU-gebieden en het Verenigd Koninkrijk te leveren Rest of the World leveren

BEKIJK voor welke medewerkers (die niet-Britse EU-onderdanen of niet-Britse onderdanen,