ARBO en veiligheid

Veilig werken met de heftruck op de bouwplaats

Door Gay Sutton

Maart 2017

Veilig werken met de heftruck op de bouwplaats

Modderige en hobbelige toegangswegen en rondscharrelende voormannen zijn slechts enkele van de obstakels voor een heftruckchauffeur op een bouwplaats. Hoe kan een ARBO professional op een dergelijke plek de risico’s verminderen en veiligheid verbeteren?

Gay Sutton brengt verslag uit.

In de bouwsector tref je een van de meest risicovolle werkomgevingen voor een medewerker en vooral heftruckchauffeurs staan vaak onder grote druk. Hun enige zorg is het ervoor zorgen dat alle werkzaamheden door kunnen blijven gaan. Metselaars willen hun bergen
cement nu op deze plek geleverd krijgen en de loodgieter wil zo snel mogelijk zijn pijpleidingen weer ergens anders.

Daarnaast zorgt een bouwomgeving voor een aantal unieke uitdagingen, die de ARBO professional moet zien te overwinnen. Afleverlocaties worden tijdens de bouw voortdurend gewijzigd en de locatie is ongunstig vanwege de wind, regen en modder. Bovendien krioelt het er van de mensen en lang niet alleen zijn ingehuurd door de aannemer.

Een goede planning is cruciaal

Voor een maximale veiligheid rondom de materials handling activiteiten is het raadzaam om dit al voor de aanvang van de bouw te regelen. Volgens Paul Haxell, Voorzitter van het Britse IOSH (Institution of Occupational Safety and Health) Construction Group, is het markeren van kleurzones op de bouwtekeningen een effectieve methode. Doe dat vervolgens voor elke fase van het project. Daaruit ontstaat een overzicht van de benodigde opslagplaatsen gedurende de hele bouw. Haxell vervolgt:

“Door dit visuele hulpmiddel kun je de verkeersroutes zien ontstaan tussen opslag en werkgebieden en kan je anticiperen op de ontwikkelingen.”

“Zie het maar als een business model: je maakt een strategisch plan, werkt tactieken uit voor het aansturen van de verkeersstromen, leveringen en materials handling,” legt Haxell uit.

Het vooraanstaande bouwbedrijf Skanska past een speciale techniek, genaamd samenwerkende planning, toe op al haar projecten. Het gaat hier vooral om de logistiek. Als het bouwplan gereed is, komen de aannemer en alle leveranciers bijeen om de planning te maken.

Bij aanvang gaat het om een ruwe planning voor de eerste 8-tot-12 weken, waarna de details worden uitgewerkt in een maandelijks, wekelijks en zelfs dagelijks plan. Gedurende de bouw zullen deze overzicht regelmatig bijgesteld worden.

Safetu_content_images_750x400_1

Paul Haxell, voorzitter van de IOSH(Institution of Occupational Safety and Health) Construction Group.

" Gezondheid en veilig werken is een zaak van iedereen”

“Vanuit de logistieke invalshoek gaat het erom dat alle werkzaamheden effectief kunnen worden uitgevoerd zonder elkaar in de weg te lopen en dat er veilig kan worden rondgelopen,” legt Nick Wing, Senior Health and Safety Manager van Skanska uit. “Het helpt ook bij het bepalen van de opslagplaatsen en wanneer materialen een nieuwe locatie nodig hebben. De uitkomsten van de bijeenkomsten worden weergegeven op plattegronden zodat het voor iedereen duidelijk is.”

Als alle zones zijn bepaald, kunnen rij- en loopzones van elkaar worden gescheiden door oversteekplekken en barrières. De voortdurende veranderingen op de bouwplaats maken het voor de voetgangers of chauffeurs verleidelijk om hier en daar de route af te snijden. “Als de bouw op volle snelheid is, kan het voorkomen dat een bepaalde route de volgende dag alweer geen goede optie is. Het gevaar bestaat dan dat de medewerkers gaan besluiten om hier en daar een barrière te verplaatsen of stukken af te snijden. Dit kan echter het hele logistieke plan
in duigen laten vallen.” Om dit probleem aan te pakken is het noodzakelijk om voortdurend.

Safety_content_images_750x400_2

Goed uitzicht rondom, zoals bij de Cat® DP70N heftruck, is essentieel om veilig te kunnen werken.

RISICOBEOORDELING

Het inschatten van risico’s speelt een cruciale rol in de planning van veiligheidsmaatregelen en dat geldt voor alle fasen van de bouw.

Haxell geeft een waarschuwing: “Een risicobeoordeling of – inventarisatie moet een in een levend document gevat zijn. Het onderzoekt de problemen, identificeert van de juiste manieren om deze risico’s te beheersen en het document moet gelijk worden bijgewerkt als zaken veranderen of gevaren ontstaan. Hoe doe je dat? Praat met de machinisten of de voetgangers die gebruik maken van de looproutes etc. ”

 

De regels op de bouwplaats

De materialen die bij de bouwplaats afgeleverd worden, moeten zo snel mogelijk van de openbare weg naar de daarvoor bestemde en voorbereide opslagplek. Bij de grotere bouwprojecten zijn de leveranciers en aannemers het gewend om te worden beoordelen op het gehanteerde ARBO beleid en processen. De veiligheidsmaatregelen zijn vaak in de contracten opgenomen en de uitvoering wordt gevolgd.

Skanska neemt dit soort maatregelen erg serieus. “het is vervolgens belangrijk dat de plannen ook werkelijk uitgevoerd worden,” vertelt Wing. Het blijft niet alleen bij toezicht. Voor een juiste uitvoering moeten ook alle partijen goed geschoold worden. “Wij werken momenteel met het CITB (Construction Industry Training Board) om de mensen die zorg dragen voor de aan- en afvoer van materialen de juiste training krijgen.”

Het in goede banen leiden van de werkzaamheden is belangrijk in alle sectoren. Op de best georganiseerde bouwplaatsen worden kostbare materialen in een container bewaard en de minder weergevoelige materialen krijgen een plek met een duidelijke afscherming. Materialen die op de aanvoerroutes blijven liggen of niet netjes worden opgeslagen kunnen een potentieel gevaar vormen. “Wij kunnen natuurlijk niet voorspellen of er veel of weinig regen gaat vallen”, vertelt Haxell,” en dus hebben we ook weinig controle over hoe slechts de routes worden door al het bouwverkeer.”

Men moet er dus voor zorgen dat de bouwplaatsen goed toegankelijk zijn zodat er veilig en efficiënt geleverd kan worden. Echter, de kosten hiervoor moeten in de planning en de contracten zijn opgenomen. Zoals ook Haxell aangeeft, maken de aanzienlijke kosten van enkele tonnen voor wegvoorbereiding, -onderhoud en –reparatie soms het verschil of de aannemer de klus krijgt of niet. Mede daardoor speelt het juist anticiperen op omstandigheden een belangrijke rol, evenals het managen van de verwachtingen van de klant.

Op de voortdurend veranderende bouwplaats kan het erg verleidelijk zijn voor voetgangers om de reguliere wegen te omzeilen of af te snijden. Datzelfde geldt ook voor voertuigbestuurders.

Een veiligheidscultuur

Van heftruckchauffeurs wordt verwacht dat zij goed opgeleid zijn en capabel zijn. Het is vervolgens de taak van de opzichter van de werkplaats om ervoor te zorgen dat zij hun taken kunnen uitvoeren en dat er een werkplek ontstaat waar medewerkers vrij uit hun mening kunnen geven over problemen of ideeën ter verbetering mogen aandragen zonder negatieve gevolgen. Zij kennen de situatie het beste en zullen risico’s eerder onderkennen dan anderen.

Bij Skanska passen zij een, zoals omschreven door Wing, een veiligheidsprogramma gebaseerd op gedrag. Het bekommert zich om alle werkgevers en bevordert het rapporteren van risicovolle gebeurtenissen of situaties. Men kan zelfs de werkzaamheden tijdelijk laten stoppen. “Gezondheids- en veiligheidsaspecten,” zo gaat Wing verder, “vallen onder eenieders verantwoordelijkheid. Dus voor iedereen die aan het werk is op onze projecten.”

 

De instrumenten

Om veilig te kunnen werken heeft de heftruckchauffeur een goed zicht rondom nodig, vooral bij het achteruitrijden of het manoeuvreren in een krappe ruimte. Achteruitkijkspiegels en camera’s zijn erg zinvol, maar deze sector maakt ook veelvuldig gebruik van helpers, die de collega’s voorzien van aanwijzingen en chauffeurs zo helpen te laden en te lossen.

Een ander probleem kan het communiceren met een collega zijn, vooral als dat over een grotere afstand moet gebeuren. Veel bedrijven hebben immers het gebruik van de mobiele telefoon door bestuurders van machines of voertuigen verboden. De reden daarvoor is overduidelijk. “Het laatste dat je wilt zien gebeuren,” zo vertelt Haxell,” is dat een smartphone geluiden maakt terwijl de bestuurder een last op een bepaalde hoogte moet wegzetten en daarbij de handsignalen van zijn collega in de gaten moet houden.”

Veel bedrijven kiezen voor een technologische oplossing, maar dit werkt alleen als het management het onmogelijk maakt om de regels te negeren. Het beperken van de risicovolle situaties in de bouw is een kwestie van gedegen planning, continu monitoring van de omstandigheden en veranderingen, en luisteren naar de medewerkers op de werkvloer. Als al deze zaken goed worden opgepakt, kan de sector blijven werken aan het verbeteren van de veiligheid en efficiency van haar materials handling activiteiten.

Safety_content_images_DU_2