ARBO en veiligheid

ONGEWENSTE GASTEN

Door Mark Nicholson

Maart 2017

Waarom ongediertebestrijding zo belangrijk is in de logistiek en warehousing

Wij weten allemaal dat het slordig hanteren van pallets door een heftruck nadelige gevolgen voor de lading tot gevolg kan hebben. Mark Nicholson zal in dit artikel aantonen dat een kleine muiskeutel al dezelfde ongewenste resultaten kan opleveren.

Of het gaat om uitwerpselen, een veer, nestmateriaal of een insect; elk bewijs van een mogelijke besmetting door ongedierte kan leiden tot het afwijzen van producten. Zelfs als het om een non-food vracht gaat en zelfs bij individueel verpakt artikelen, dan bestaat nog steeds een grote kans dat een klant de lading zak weigeren als blijkt dat de container verontreinigd is.

Ongedierte houdt van logistiek

Magazijnen, distributiecentra en de bijbehorende logistieke goederenverplaatsingen zijn een ideale plek voor ongedierte. Zij vinden op eenvoudige wijze een plekje in de supply chain via bijvoorbeeld laadperrons of via medewerkers en bezoekers.

En vervolgens vinden zij hun weg naar alle mogelijke magazijnen verderop in de keten. Eenmaal in het magazijn vindt ongedierte al snel de ideale omstandigheden om in te leven en zich voort te planten. Het gaat op zoek naar de plekjes met de gewenste temperaturen en beschutting. Ook opgeslagen goederen kunnen dienen als nest of als voedsel.

Misschien heeft u tot op heden nog geen problemen op dit gebied gekend, maar elke voorzorgsmaatregel dient getroffen te worden. Een professionele ongediertebestrijder kan besmettingsgevaar detecteren en bestrijden, waardoor u behoedt wordt voor vervelende verrassingen en onnodige hoge kosten. Belangrijk is dat de aanpak niet alleen gericht is op uw eigen magazijnen, maar ook potentieel gevaar in de supply chain.

 

Pest_content_images_750_1

Muizen en ratten staan hoog op de lijst van ongewenste gasten in het magazijn.

De kosten van het negeren van risicovolle situaties door ongedierte

Hieronder volgen enkele redenen waarom u maatregelen zou moeten treffen om uw zaak te beschermen:

 • Steeds strengere voedsel wetgeving en veeleisende
  klanten – besmette producten worden onverkoopbaar
 • Verlies van reputatie, klanten en contracten
 • Compensatie eisen van klanten waar besmette
  goederen zijn terechtgekomen
 • Moreel personeel – wie wil er nu in een besmet
  magazijn werken?
 • Verspreiding van ziektes door geïnfecteerd voedsel of
  lucht – wist u dat de uitwerpselen of veren van een duif
  meer dan 60 verschillende ziektes kan bevatten?
 • Schade door knagen en weggraven – vooral elektrische
  bedrading is populair bij knaagdieren
 • Corrosie van metalen structuren door uitwerpselen van vogels
 • Vervolging vanwege het niet voldoen aan hygiëne
  voorschriften
 • De uitgaven voor het bestrijden van ongedierte – deze zijn
  altijd fors hoger dan de kosten voor preventieve maatregelen

 

Pest_content_images_750_DU_5

Ongediertebestrijding en de wet

Als u handelt in levensmiddelen of ingrediënten, hetzij voor menselijke consumptie of als diervoeding, dan moet u zich houden aan de EU-wetgeving. De basis is vastgelegd in de EU General Food Law verordening nr. 178/2002, en elk land kan dan zijn aanvullende eisen opstellen.

Er bestaat ook wetgeving met betrekking tot de verspreiding van uitheemse soorten die schadelijk kunnen zijn voor de menselijke gezondheid, gewassen, andere economische sectoren of simpelweg de balans in de natuurverstoren. De EU verordening 2016/1141 bevat een lijst van de zorgwekkende diersoorten.

Daarnaast vaardigt de EU wetten uit met betrekking tot het gebruik van pesticiden en andere bestrijdingsmiddelen. In plaats van zelf hiermee aan de slag te doen, is het beter om dit te over te laten aan een professionele ongediertebestrijder die de wet kent.

 

Hoe wordt ongedierte bestreden?

Allereerst moet een professional de locatie onderzoeken,
de bestaande plagen inschatten, risico’s evalueren en dan
een reguliere controle inplannen. Hier zijn een aantal die
vervolgens genomen kunnen worden, afhankelijk van de
inschatting van de specialist:

 • Houd alle mogelijke toegangspunten zoveel mogelijk
  afgesloten – met inbegrip van de laadperrons en de andere
  deuren, geparkeerde voertuigen en voetgangers doorgangen
  Installeer barrières zoals goed afgesloten, zelfsluitende
  deuren, rolschermen en luchtgordijn deuren
 • Installeer obstakels tegen ongedierte, zoals netten tegen
  duiven en andere vogels
 • Zorg voor een ongediertevrije zone rondom uw magazijn.
  Verwijder in deze zone alle vegetatie en vraag, indien
  nodig, uw ongediertebestrijder de zone te controleren
 • Houd het terrein netjes en schoon, inclusief van
  kantines – en zorg ervoor dat de gebruikte verpakkingen
  van levensmiddelen (voor recycling) afgeschermd wordt
  bewaard zodat het geen ongedierte zal aantrekken
 • Zorg ervoor dat ratten en muizen geen toegang hebben tot
  voedsel, water of onderdak. Dat zijn bijvoorbeeld ruimten
  in muren, daken en ventilatieschachten. Houdt er rekening
  mee dat sommige dieren verticale leidingen kunnen
  gebruiken om naar hoger gelegen plekken te verkassen
 • Houdt bij de lay-out van uw stellingen ruimte voor een
  inspectiegang tussen de producten en de achterwand,
  zodat plagen tijdig ontdekt kunnen worden
 • Zorg ervoor dat de medewerkers sporen van besmetting
  weten te herkennen en dat zij weten hoe zij een verzoek
  voor ongediertebestrijding kunnen indienen
 • Controleer elke binnenkomende zending op de mogelijke
  aanwezigheid van ongedierte zoals knaagafdrukken,
  versnipperd karton of vergruisd materiaal
 • Breng afscheidingen tussen verschillende productsoorten
  aan om kruisbesmetting te voorkomen
 • Geef voorraden regelmatig een andere locatie, zodat
  ongedierte minder tijd heeft om zich te nestelen. Als locaties
  leeg zijn, inspecteer ze regelmatig en houdt ze schoon
 • Reinig regelmatig vrachtwagens, containers en andere
  transportmiddelen. Zorg ervoor dat de parkeerterreinen
  ongediertevrij blijven
 • Denk na over de gehele supply chain en niet alleen uw eigen
  magazijnen – kunnen uw leveranciers een risico vormen?
 • Registreer alle rapporten over ongedierte, alle uitbraken en
  de getroffen maatregelen – dit zal alter nuttig zijn voor een
  ongediertebestrijder om een plan van aanpak op te zetten
Pest_content_images_750_3

Een enkele muizenkeutel kan net zo rampzalig zijn als een botsing met een rijdende heftruck.

Pest_content_images_750_2

Het bestrijden van ongedierte op een modern wijze is veel geraffineerder dan dit.

De toegevoegde waarde van een professionele ongediertebestrijder

De kennis en ervaring van een professionele bestrijder leidt altijd tot een kostenvriendelijke, preventieve aanpak. Daarnaast heeft hij toegang tot alle moderne bestrijdingsmiddelen en – technieken.

Laat methoden als het zetten van vallen, vergiftigd lokaas, ontsmetten of het gebruik van chemicaliën over aan de professional. De moderne technologieën omvatten onder meer afschrikkende geluiden en geuren, groeiregulatoren voor insecten, lokstoffen en andere lokmiddelen. Er zijn ook online systemen die kunnen helpen bij het registreren van alle activiteiten en snel hulp kunnen inschakelen. In het ideale geval gebruikt de ongediertebestrijder een geïntegreerde aanpak. Het gaat om een combinatie van fysieke,chemische en biologische werkwijzen om het ongedierte onder controle te houden en dat op een budgetvriendelijke manier en met minimaal gebruik van pesticiden.

 

Pest_content_images_750_4

Ongedierte kan op vele manieren de supply chain binnendringen.

Een ongediertebestrijder vinden

Bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld moeten op zoek naar leden van de Britse Pest Control Association – www.bpca.org.uk; deze zijn namelijk verplicht om aan een reeks kwaliteitscriteria te voldoen. Een Europese norm voor Pest Management Services, EN 16636, is onlangs
ingesteld en een aantal bedrijven hebben nu deze certificering al behaald.