ARBO en veiligheid

Is uw organisatie wel veilig genoeg?

Door Mark Nicholson

September 2016

Ga voor het beste advies over materials handling veiligheid naar een professional

Brengt u, zonder het te weten, uw medewerkers en bedrijf in gevaar? Om meer inzicht te krijgen in de stappen die een bedrijf moet nemen om veerkrachtig moeten zijn en haar personeel te beschermen, praat Mark Nicholson met een internationaal risico expert op het gebied van ARBO(arbeidsomstandigheden)- en milieuzaken.

Gordon Fuller van de RCES (‘Risk Control and Environmental Services’) is een ervaren consultant die vele bedrijven wereldwijd heeft geholpen om de werkomgeving te verbeteren. Hoewel er behoorlijke verschillen bestaan tussen bedrijventerreinen, kunnen de ARBO principes overal worden toegepast. Gordon zou de materials handling professionals die eureka lezen graag de volgende vraag stellen: is uw organisatie wel veilig genoeg?

“Veiligheid draait niet alleen om het beschermen van de medewerkers. Het gaat om het beschermen van je bedrijf. Hoeveel kost het huidige gebrek aan veiligheid eigenlijk? Zelfs bij kleine ongevallen lopen de kosten door verlies van productiviteit, schadeherstel, ziekteverzuim en reputatieschade al snel hoog op. En hoe zit dat dan bij een zwaar ongeval? Denk je dat het jou nooit zal overkomen? “

Safety_content_images_750x400_5
Safety_content_images_750x400_1

Gordon Fuller

Een uitdrukking die hij vaak hoort is: “we hebben nog nooit een ernstig ongeval gehad.” Maar dat betekent niet dat er geen verdere veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Hij ziet dit als een verkeerde houding.

“Is het bekend wat je risicoprofiel is? Wordt dat überhaupt gemeten en geëvalueerd? Zo niet, dan heb je simpelweg geluk gehad. In elke bedrijfssituatie schuilt een risico, maar het belangrijkste is om dit te onderkennen en het te beheersen.”

Als een bedrijf Gordon vraagt om een advies, dan past hij zijn gebruikelijke stapsgewijze methode toe om de veiligheid te verbeteren:

1. Evalutie van de bedrijfscultuur

“Ik ga op zoek naar achtergrondinformatie over het bedrijf en haar activiteiten, en stel vragen die mij meer inzicht in de cultuur en de houding ten opzichte van veiligheid geven. Ik wil weten hoe graag het bedrijf werkelijk geholpen wil worden en waarom het tot nu toe heeft gewacht om hulp te zoeken. Het is bijvoorbeeld handig om te weten als dit slechts een reactie is op een verzoek van een grote klant, die meer inzicht in de arbeidsomstandigheden wilde krijgen.”

Gordon dringt er sterk op aan dat bij de eerste meeting de directie aanwezig is. Een effectieve implementatie van een strategie heeft immers slechts kans van slagen als de top achter het programma staat; zowel in woord als in daad. Hij controleert de bestaande veiligheidsvoorzieningen, zoals een ARBO beleid, een risico analyse of opleidingsmogelijkheden en geeft soms een eerste kosteloos advies.

2. Inspectie werkomgeving, rapport en actieplan

Een inspectie brengt de problemen en kwesties aan het licht. Deze worden verwerkt in een rapport, waarin de oplossingen, tijdschema’s en kosten worden uiteengezet. Als men het eens is met de aanbevelingen, ziet Gordon graag dat het bedrijf één contactpersoon aanstelt, die het werk zal voortzetten als hij niet langer betrokken is. In het ideale geval is dit een speciale veiligheidsmanager. Niet altijd is een bedrijf echter groot genoeg om een dergelijke specialist in huis te hebben.

Safety_content_images_750x400_3

Medewerkers worden blij als zij een veiligheidsinspecteur zien. Het toont aan dat het bedrijf om hen geeft.

3. ARBO beleid

Gordon kan alle procedures opstellen, maar heeft de voorkeur dat het bedrijf haar eigen beleid zelf vormgeeft. “het bedrijf zal het beleid beter begrijpen en het eigen maken als het intern opgesteld wordt. Ik zal dit proces ondersteunen met advies, documentatie en een eenvoudige structuur.”

De verantwoordelijke medewerker moet een aangewezen “bevoegd persoon’ zijn, zoals in sommige landen ook vereist door de wetgeving. Die bevoegdheid kan worden verkregen door  begeleiding of een officiële opleiding, die beide door Gordon aangeboden worden.

 

4. Risico analyse

In deze fase worden de risico’s beschreven die tijdens de inspectie werden geconstateerd. Zij worden gemeten en daarna worden de acties bepaald die deze risico’s moeten reduceren of geheel wegnemen. Ook in dit geval draagt Gordon graag zijn kennis over, zodat het bedrijf dit later zelf kan uitvoeren.

“”Het is een proces waarin de manager en de consultant de medewerkers kan betrekken en dit is belangrijk bij het opbouwen van een veiligheidscultuur. Sommige mensen zien de ARBO kwesties als een last, maar het merendeel van de werknemers zijn meestal erg blij om een veiligheidsadviseur op het terrein te zien. Het geeft aan dat het bedrijf om hen geeft. ”

Gordon merkt op dat er verschillende risicogebieden te onderscheiden zijn, zoals vuur, milieugevaarlijke stoffen, , gezondheid, trillingen, lawaai, handmatig tillen en vele andere.

“Het is belangrijk om bewust te zijn van al deze soorten en hoe ze onderling verbonden zijn. Zo kan bijvoorbeeld een risicobeoordeling over brandgevaar laat zien dat intern transportmaterieel vaak uitgangen blokkeren. Of een evaluatie van de algehele gezondheid van de heftruckchauffeurs  kan zaken als slecht zicht, slecht horen of beroerde conditie aan het licht brengen. “

Safety_content_images_750x400_4

Het opleiden van de managers is bijzonder belangrijk.

5. Meldsysteem van incidenten

“Des te meer (bijna) ongevallen uw medewerkers rapporteren, des te beter toekomstige ongelukken voorkomen kunnen worden”, volgens Gordon. “Je moet werknemers aanmoedigen om deze ‘bijna-ongelukken'(= reden tot zorg) te melden, zodat de werkomgeving daadwerkelijk veiliger kan worden gemaakt.”

Hij vervolgt: ”Maak het vooral gemakkelijk en eenvoudig voor mensen om deze informatie te geven. En neem vooral de ‘schuldcultuur’ weg. Bekijk elk geval in relatie tot de ernst van het incident en – belangrijk! – geef feedback naar de medewerkers omtrent de opvolging. Hou de veranderingen in de gaten en kijk of er daadwerkelijk een verbetering te constateren is.

 

6. Opleidingen

Er dient een gedetailleerd opleidingsplan te zijn met gegevens van alle medewerkers. Naast een regelmatige opfriscursus beveelt Gordon bijscholing moet worden gegeven als er veranderingen plaatsvinden, zoals nieuw materieel, activiteiten, bevorderingen of lange afwezigheid.

Hij voegt toe: “Veiligheidstraining is belangrijk voor elk niveau. Directieleden en medewerker op de werkvloer moeten alle veiligheidsprocedures goed begrijpen, maar het is vooral het leidinggevende (midden)kader dat het meest moet worden bijgeschoold. Het zijn hun beslissingen en acties die het meeste effect zullen sorteren.”

 

Safety_content_images_750x400_2

Het bedrijf moet haar eigen ARBO beleid goed begrijpen en omarmen.

Vind een goede adviseur

Dit artikel geeft een eenvoudig overzicht van de elementen in professioneel ontwikkeld plan voor de verbetering van de veiligheid, maar een consultant zal nog veel meer inzicht kunnen verschaffen en het bedrijf tijdens het hele proces kunnen begeleiden. Maar hoe vind je de juiste adviseur?

“Kijk naar de leden van de beroepsorganisaties,” adviseert Gordon Fuller. “Vraag de organisatie om het lidmaatschap te bevestigen en het profiel van het lid te tonen. Zoek naar bevestiging van de vaardigheden en ervaring. Vraag naar referenties zoals je dat bij elke andere consultant doet. Een goede adviseur vind het niet erg om goed gescreend te worden.”

 

De geïnterviewde

Gordon Fuller is lid van het ‘International Institute of Risk and Safety Management’, lid van de ‘Royal Society for Protection of Health’ en via het Britse ARBO instituut een bevoegd veiligheidsadviseur.

Vanuit Cornwall in de Verenigd Koninkrijk reist hij over de hele wereld om te adviseren over veiligheid op de werkplek. De meest extreme arbeidsomstandigheden maakte hij mee op de olievelden bij de Iraakse grens, waar zaken als ontvoering en moord tot de typische risico’s behoorden.

Zijn werk is zeer gevarieerd. Zo heeft hij eens een natuurfotograaf geholpen bij het in kaart brengen van de risico’s tijdens het fotograferen van leeuwen en andere grote dieren in de Afrikaanse wildernis.

 

Voor meer informatie over ARBO advisering ga naar: www.rces-ltd.com.